วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หลวงพ่อธัมมชโยวัดพระธรรมกาย

ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด

มาดูด้วยตัวเอง...จึงจะรู้ความจริงก่อนอ่านเปิดตา..เปิดใจด้วย 
คนเขียนไม่ได้เข้าข้างใคร

๕๐ ปี ที่วัดพระธรรมกายผงาด...
ถามว่าภาพลักษณ์ในประเทศ คนที่ไม่เข้าใจ ไม่ชอบ
และต่อต้านวัดนี้ ...เคยมาสัมผัสจริงๆ ด้วยตนเองหรือยัง??

ตอนเด็กๆ จำความได้ว่า ปี 2542 ข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ รวมทั้ง TV
ลงข่าวประโคมเกี่ยวกับพระ ไม่ว่าจะเป็นพระยันตระ ฯลฯ
ได้รู้จักชื่อวัดพระธรรมกายและหลวงพ่อธัมมชโยก็เพราะสื่อต่างๆ


ผ่านไปหลายสิบปี...
คนก็ยังแห่เข้าวัดนี้เยอะ
ขึ้นเรื่อยๆ
สังเกต ใครไปวัดนี้
ใส่ชุดขาวล้วน 
ที่ทางวัดออกแบบ
และส่งเสริม
ให้ญาติโยมที่มาสวมใส่

พอได้มีโอกาสมาวัดนี้ด้วยตัวเองจริงๆ ...ถึงกับขนลุกเลย
เพราะวัดเงียบ สงบ...สะอาด
คนที่มายิ้มแย้มให้กัน ใส่ชุดขาวๆ ทักทาย ..มีเสียงสาธุๆ
เหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งที่...คนภายนอกเข้าไม่ถึง 
เหมือนอยู่บนสวรรค์
ไม่ได้บอกว่าวัดอื่นๆ ทั่วประเทศต้องเป็นเหมือนวัดนี้
แค่ได้เรื่องระบบระเบียบ สะอาด ก็พอแล้ว
พระวัดนี้ก็ดูสงบเสงี่ยม ดูมีการศึกษา ... มีปัญญา
แต่ละปี มีเด็กเกรียนทำภาพล้อเลียนหลวงพ่อโจ๋งครึ่มทางเฟสบุ๊ค
ไม่เคยจะเห็นหลวงพ่อมาตอบโต้ด้วยตัวเอง

ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม คนถึงไม่ชอบ ทั้งๆที่ไม่ได้มา 
หรือว่าเขาเชื่อ แต่สิ่งที่พูดต่อๆ กันมานะ ??
หรือว่ามีกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ ไม่อยากให้วัดทั่วประเทศ
เป็นแบบวัดพระธรรมกาย????

ตอนพิธีกรรมงานบุญ เห็นญาติโยมแห่ไปถวายหลวงพ่อ 
ไม่เห็นมีใครบังคับว่าต้องทำเป็นล้าน ทำบุญแค่ ๒๐ บาทก็ได้
ป้าข้างๆ ก็รวมกันใส่ซองถวายได้ ทุกคนจบทานบนศรีษะ 
ปลื้มในทานของตัวเอง

ต่อไปนี้มาดูกันว่าความจริง วัดนี้ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดนะ
ถ้าไปพิจารณาความดีของบุคคล คงจะมีทั้งดีและไม่ดี 
เพราะคนเข้าวัดนี้ ก็ใช่ว่าจะหมดกิเลส
ต้องไปดูว่า ประโยชน์ของวัดที่มีต่อผู้อื่น มีบ้างไหม?


หลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
พร้อมคณะสงฆ์ลูกศิษย์


มาดูข่าวแต่ละข่าวที่ลงต่อว่าพระท่านสิ?!!!
 1. หลวงพ่อธัมมชโยยักยอกเงินวัด แปลกนะที่โดนข้อหานี้ทั้งที่       ท่านก็เป็นผู้นำปัจจัยที่ญาติโยมถวายท่านตั้งแต่ยังไม่มีวัด             มาสร้างวัดพระธรรมกายขึ้น ท่านเป็นผู้เลี้ยงวัด วัดเจริญก้าวหน้ามาได้ถึงปัจจุบันเพราะญาติโยมศรัทธาในตัวท่าน ท่านนำปัจจัยที่ญาติโยมถวายท่านเป็นการส่วนตัวมาสร้างวัด สร้างศาสนสถานมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท แม้ปัจจุบันปัจจัยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของวัดพระธรรมกายก็มาจากที่ท่านบริจาคให้วัดการกล่าวหาว่าท่านยักยอกเงินวัด ก็เหมือนกับกล่าวหาว่าพ่อที่เป็นผู้ให้เงินลูกใช้ ยักยอกเอาเงินของตัวเองที่ให้ลูกไป เป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ หากท่านต้องการปัจจัย แค่ลดการบริจาคให้วัดลงก็พอแล้ว ข้อกล่าวหาว่าท่านยักยอกเงินวัดจึงขัดแย้งกับความเป็นจริงปัจจัยที่กล่าวว่าคืนวัดนั้น ามจริงเป็นปัจจัยของคณะศิษยานุศิษย์ที่อยากให้เรื่องจบจึงร่วมกันทำคำร้องถึงอัยการสูงสุด และลงขันกันตั้งกองทุนบริจาคให้วัด มากกว่ามูลค่าของเงินที่เป็นเหตุแห่งคดี
 2. หลวงพ่อยักยอกที่ดินของวัด ญาติโยมถวายที่ดินให้กับท่านเป็นการส่วนตัว เพราะศรัทธาในตัวท่าน ในโฉนดก็ระบุเช่นนั้น ผู้ถวายก็ยังมีชีวิตอยู่ไปให้การกับศาลยืนยันว่าถวายให้ท่านเป็นการส่วนตัว ที่เกิดเป็นคดีขึ้นมาเหมือนเป็นเรื่องการเมืองที่จะหาเรื่องให้ได้ เพื่อตัดปัญหาท่านจึงโอนที่ดินให้วัดแม้ปัจจุบันก็มีญาติโยมมาถวายที่ดินแก่ท่านเป็นการส่วนตัวทุกเดือน กล่าวยืนยันท่ามกลางประชุมชนถึง ๓ ครั้ง ว่าท่านจะเอาไปทำอะไรก็ได้ จะไปขายก็ได้ ไปสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมก็ได้ อัดวีดีโอเป็นหลักฐานไว้ด้วย ท่านก็ให้โอนที่ดินเหล่านั้นเข้ามูลนิธิใช้ประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาต่อไป ท่านไม่เคยไปดูที่ดิน ไม่รู้ด้วยว่าอยู่ตรงไหน เขาถวายมาก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการต่อไปเพื่อประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

สรุปยังไง...!!!?
     เราสามารถสรุปได้อย่างชัดเจนอย่างหนึ่ง คือ 
พระเทพญาณมหามุนี หรือหลวงพ่อธัมมชโย เป็นผู้อุทิศชีวิต
เพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอน เราอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
กับวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน ย่อมเป็นสิทธิส่วนบุคคล 
แล้วแต่จริตความชอบของแต่ละคน แต่ไม่อาจกล่าวหาว่า ท่านมี
เจตนาไม่สุจริต เพราะผู้ที่มีเจตนาไม่สุจริต ทำเพื่อหวังลาภสักการะ
จะไม่ทำอย่างที่ท่านทำ และก็ทำไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างคน หรือ
สร้างศาสนสถาน เช่นการสร้างศาสนสถาน รองรับชาวพุทธได้ ๑ ล้าน
คน เป็นงานใหญ่ที่ต้องทำด้วยชีวิต เจดีย์ วิหาร ศาลา ศาสนสถาน
ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาจะกลายเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา โดย
ไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินแม้แต่บาทเดียว

         การสร้างพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้อุทิศชีวิต
พื่อพระพุทธศาสนากว่า ๕,๐๐๐ รูป/คน ญาติโยมผู้มีศรัทธาอุทิศตน
เพื่อพระพุทธศาสนานับล้านคน

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ศีล รู้ได้ด้วยการอยู่ร่วม” 
คนที่อยู่ด้วยกันเป็นสิบ ๆ ปี ใครนิสัยเป็นอย่างไรจะรู้กันหมด 
ถ้าท่านไม่ดีจริงจะไม่มีทางสร้างพระ เณร อุบาสก อุบาสิกา
ที่อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาได้เช่นนี้ ชีวิตของใคร ใครก็รัก 
จะสละชีวิตของตนได้ต้องชัดเจนแล้วว่าสิ่งนั้นดีจริง 
มีคุณค่าจริงเท่านั้น

การกระทำเชื่อได้มากกว่าคำพูด
 คนเราจะพูดอย่างไรก็ได้ ทั้งทางดีทางร้าย 
“สิ่งที่เชื่อถือได้มากกว่าคำพูด คือ การกระทำ”
 โดยเฉพาะการกระทำที่ทำมาตลอดชีวิตกว่า ๕๐ ปี


{ 46 ความคิดเห็น... read them below or Comment }

 1. ถูกต้องครับ ท่านบริสุทธิ์ตั้งแต่ต้นจนจบ.

  ตอบลบ
 2. หลวงพ่อบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ผลงานของท่านเป็นที่ประจัก ทั้งคนนอกและคนใน ต่างแดน ต่างประเทศเห็นความดีของท่าน ไม่เคยห้ามถาม ห้ามตรวจสอบ ตรงข้ามเชิญท่านมาดูเอาเถิด

  ตอบลบ
 3. หลวงพ่อบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ผลงานของท่านเป็นที่ประจัก ทั้งคนนอกและคนใน ต่างแดน ต่างประเทศเห็นความดีของท่าน ไม่เคยห้ามถาม ห้ามตรวจสอบ ตรงข้ามเชิญท่านมาดูเอาเถิด

  ตอบลบ
 4. หลวงพ่อท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งแต่บวชจนถึงบัดนี้

  ตอบลบ
 5. ท่านอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา ให้ชาวโลกเข้าถึงสันติสุขภายใน

  ตอบลบ
 6. ท่านอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา ให้ชาวโลกเข้าถึงสันติสุขภายใน

  ตอบลบ
 7. หลวงพ่อท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ตั้งแต่ก่อนบวชจนถึงบัดนี้ท่านมีความตั้งใจสร้างวัด สร้างพระ สร้างคน ให้ดีที่สุด นำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปอยู่ในใจชนมากที่สุด เพื่อเกิดความสงบสุข เกิดสันติภาพแก่ชนหมู่มาก

  ตอบลบ
 8. ขอเชิญท่านที่สงสัยวัดมาพิสูจน์มาเอาบุญด้วยกันวันคุ้มครองโลกนะคะตักบาตรพระเณร100,000รูปอย่าพลาดในชาตินี้คงหาบุญใหญ่อย่างนี้ไม่มีอีกแล้ว

  ตอบลบ
 9. ขอเชิญท่านที่สงสัยวัดมาพิสูจน์มาเอาบุญด้วยกันวันคุ้มครองโลกนะคะตักบาตรพระเณร100,000รูปอย่าพลาดในชาตินี้คงหาบุญใหญ่อย่างนี้ไม่มีอีกแล้ว

  ตอบลบ
 10. ปลื้มจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ขอบคุณความจริง ขอบคุณผู้เผยแพร่ความจริงอันประเสริฐค่ะ

  ตอบลบ
 11. ปลื้มใจกับคำชี้แจง ขอบคุณผู้เปิดเผยความจริงอันประเสริฐ ท่านได้เข้าถึงธรรมะแล้ว สาธุสาธุสาธุ

  ตอบลบ
 12. ปลื้มใจกับคำชี้แจง ขอบคุณผู้เปิดเผยความจริงอันประเสริฐ ท่านได้เข้าถึงธรรมะแล้ว สาธุสาธุสาธุ

  ตอบลบ
 13. งามกาย งามวาจา งามใจ ขอน้อบกราบบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมะชโยเจ้าค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

  ตอบลบ
 14. งามกาย งามวาจา งามใจ ขอน้อบกราบบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมะชโยเจ้าค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

  ตอบลบ
 15. พิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้วค่ะ มาที่นี่ 20 กว่าปีละคะ ไม่ดีจริง ดิฉันคงออกไปนานแล้ว ไม่เสียเวลามาตั้ง20กว่าปี เชิญทุกท่านมาพิสูจน์ด้วยตนเองคะ สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นคะ

  ตอบลบ
 16. วัดพระธรรมกายยินดีต้ินรับทุกท่าน มาพิสูจน์ด้วยตัวเองด้วยหัวใจที่เป็นธรรม
  กันนะคะ มาช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาด้วยตัวของท่านเองนะคะ

  ตอบลบ
 17. ใช่ค่ะ หนูรักพระพุทธศานาเพราะหลวงพ่อท่านสอนดีมากๆค่ะ

  ตอบลบ
 18. ลองเข้าไปดูสิค่ะ อาจเป็นอะไรที่คุณกำลังแสวงหาอยู่ก็ได้คะ

  ตอบลบ
 19. หลวงพ่อ ท่านเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก ท่านอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา อย่างเเท้จริงค่ะ

  ตอบลบ
 20. จริง คนที่เข้าวัดฟังธรรมวัดนี้และนำมาปฏิบัติอย่างจริงใจ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากกิเลสที่เคยมีอยู่ลดน้อยและจ่างหายไป อีกทั้งยังเป็นคนดีที่พร้อมจะช่วยเหลือสังคม จริงๆ น่ะ อย่างที่หลวงพ่อว่า การหยุดที่ภายใน จะเป็นการสร้างสันติสุขให้เกิดกับชาวโลก

  ตอบลบ
 21. อยากให้ได้อ่านกันทุกๆคนนะคะจะได้รู้และตอบคำถามแก่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจให้เข้าใจได้ถูกต้องค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

  ตอบลบ
 22. อยากให้ได้อ่านกันทุกๆคนนะคะจะได้รู้และตอบคำถามแก่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจให้เข้าใจได้ถูกต้องค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

  ตอบลบ
 23. จริงแสนจริงค่ะ หลวงพ่อท่านทำเพื่อมวลมนุษย์ชาติ โดยไม่เหน็ดเหนื่อย ถึงแม้สุขภาพท่านจะไม่ดี ท่านสอนแต่สิ่งดีๆ ให้รักบุญกลัวบาป ทรัพย์ที่ท่านได้รับบริจาคจากศิษยานุศิษย์ ท่านก็นำไปทำแต่สิ่งที่ดีเช่นสร้างศาสนวัตถุ สร้างคนให้เป็นคนดี สร้างพระให้เป็นพระแท้ และขยายธรรมะออกไปทั่วโลก เพื่อให้โลกได้เกิดสันติสุข เช่นนี้แล้วยังกล่าวหาว่าท่านอีกหรือ แล้วผู้ที่กล่าวว่าร้ายท่าน ทำอะไรเช่นท่านหรือยัง

  ตอบลบ
 24. บุญท่านมากเกินที่เงามืดจะรับได้ไวครับ กลัวเสียตำแหน่งแต่ไม่ทำความดัแข่ง

  ตอบลบ
 25. บุญท่านมากเกินที่เงามืดจะรับได้ไวครับ กลัวเสียตำแหน่งแต่ไม่ทำความดัแข่ง

  ตอบลบ
 26. หลวงพ่อเป็นผู้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ขอกราบสาธุการ

  ตอบลบ
 27. สร้างพระ สร้างวัด สร้างคนเป็นคนดี ขยายเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก แค่นี้ก็นับความดีไม่ถ้วนแล้วครับ

  ตอบลบ
 28. ถูกต้องแระคร้าาาบ สาธุ สาธุ ล้วนผลงานแทนคำพูดล้านคำ

  ตอบลบ
 29. หลวงพ่อสร้างพระให้เป็นพระแท้ สร้างวัด สร้างคนให้เป็นคนดีอยู่แต่ในศีล
  วิชาธรรมกายเผยแพร่ไปทั่วโลก คนทั่วโลกมองเห็นคุณงามความดีของท่าน แต่คนไทยด้วยกันมองไม่เห็นจ้องจะทำร้ายหลวงพ่อ..

  ตอบลบ
 30. ไม่ผิดก้อพิสูตรตามกระบวนการเท่านนั้นครับท่านไม่เห็นจะมีไรเลย สบายอิอิ

  ตอบลบ
 31. ผลงานแทนคำพูด พร้อมเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ด้วยตัวเอง ...จริงหรือเท้จ ต้องมาเห้นด้วตัวเองค่ะ

  ตอบลบ
 32. หลวงพ่อ..ทำเพื่อพระพุทธศาสนา
  โดนเดรัจฉานใส่ร้ายเหมือนทักษิณนั่นแหละ

  ตอบลบ
 33. หลวงพ่อ..ทำเพื่อพระพุทธศาสนา
  โดนเดรัจฉานใส่ร้ายเหมือนทักษิณนั่นแหละ

  ตอบลบ
 34. สาธุ สาธุ สาธุขอให้คนไทยตาสว่างเสียทีเถอะค่ะหลวงพ่อ จะได้มีเวลาสร้างบารมี สร้างคน พระดึๆค่ะ.

  ตอบลบ
 35. สาธุ สาธุ สาธุขอให้คนไทยตาสว่างเสียทีเถอะค่ะหลวงพ่อ จะได้มีเวลาสร้างบารมี สร้างคน พระดึๆค่ะ.

  ตอบลบ
 36. รักและประทับใจทุกอย่าง เข้ามาแล้วใช่เลย และอยู่ถึงทุกวันนี้

  ตอบลบ
 37. คนยุคนี้สมัยนี้มันเสื่อมศีลธรรมเสื่อมจากความดีไม่รู้อะไรถูกอะไรผิด ทำชั่วจนเป็นนิสัย เสื่อม!!!

  ตอบลบ
 38. ท่านสร้างคนดีคืนสังคม ความดีมากมาย เฉพาะปี 2559 ท่านได้รางวัล จาก 40กว่าประเทศทั่วโลก

  ตอบลบ
 39. ท่านสร้างคนดีคืนสังคม ความดีมากมาย เฉพาะปี 2559 ท่านได้รางวัล จาก 40กว่าประเทศทั่วโลก

  ตอบลบ
 40. ขอบคุณที่มาเปิดเผยความจริง ผลงานของหลวงพ่อมากมายเหลือเกิน เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อค่ะ

  ตอบลบ
 41. ขอบคุณข้อแท้จริงค่ะ

  ตอบลบ
 42. ถ้าหลวงพ่อทำถูก ก็ออกมาเผชิญความจริงว่าท่านทำถูก ทำตามขั้นตอนของกฎหมาย ดีกว่ามาหลบๆ ซ่อนๆ กันแบบนี้ นะคะ

  ตอบลบ

- Copyright © ความจริงวันนี้ - Blogger Templates - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -