วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เปิดโปงแผนการล้มพระพุทธศาสนา
ขัดขวางแต่งตั้งพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐


พอกันที!!!...พวกคนพาลวางแผนชั่วร้ายทำลายพระศาสนา
ดูถูก ใส่ร้ายพระเถระผู้มีพรรษาและความดีงาม
อย่าคิดว่าเราไม่รู้เบื้องหลัง...!!!
ยังไงธรรมะต้องชนะอธรรม!!!

ผู้มีปัญญาโปรดพิจารณา...
จดหมายจากเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
กรณีแถลงการณ์ของกลุ่มเครือข่ายปกป้องพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชและเครือข่ายสตรีปกป้องพระพุทธศาสนา ลงวันที่ 6 มกราคม 2559
            สืบเนื่องมาจากกรณีเครือข่ายองค์กรทั้งสององค์กร (แต่บุคคลหน้าเดิมๆ แปลงร่างมาจากคณะกรรมการปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนา)ได้ออกแถลงการณ์ถึงมหาเถรสมาคมให้ชลอการดำเนินการพิจารณาชื่อแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 ไว้ก่อน จนกว่าเรื่องคดีความของพระธัมชโยจะได้ข้อยุติ
            ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ คณะผู้ออกแถลงการณ์ในกรณีดังกล่าว เป็นคณะบุคคลเดิมที่แปลงร่างมาจากคณะกรรมการปฎิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนานั่นเอง
              บุคคลดังกล่าวมีความคิดที่สุดโต่งด้านการเมือง พระพุทธศาสนาและค่อนข้างจะมีแนวโน้มไปในทางมิจฉาทิฏฐิ 
               กรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการปฎิรูปฯนั้นขัดเจนว่ามองคณะสงฆ์ในแง่ลบ เหยีบย่ำ ท้าทาย ไม่ให้ความเคารพยำเกรงใดๆ
                 วันนี้ชัดเจนว่าคณะบุคคลเดิมออกมาขัดขวางการทำหน้าที่เพื่อบริการกิจการคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม 
                  เริ่มต้นจากการใส่ข้อกล่าวหาพระมหาเถรผู้ใหญ่ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอย ไร้ข้อเท็จจริงและสร้างกันขึ้นมาท้ายสุดก็บอกว่ามีมลทินไม่มีความชอบธรรมในการจะดำรงตำแหน่ง
                  ที่เห็นกันขัดที่สุดในแถลงการณ์ฉบับนี้เช่น ถ้าพวกท่านปกป้องพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช อย่างบริสุทธิใจ ท่านจะวินิจฉัย พรบ.สงฆ์ในมาตรา 7 แบบข้างๆคูๆเอาสีข้างเข้าถูแบบนี้หรือไม่ ในกรณีใครดำเนินการก่อนระหว่าง มหาเถรสมาคมกับนายกรัฐมนตรี
                  พวกท่านลืม ไม่รู้หรือเจตนาบิดเบือนกันแน่เพราะในคราวที่สถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 ก็ปฎิบัติโดยเริ่มต้นจากมหาเถรสมาคม ไปถึงรัฐบาลเช่นกัน ถ้าวินิจฉัยแบบแถลงการณ์นี้แสดงว่าขั้นตอนคราวนั้นผิด ใช้ไม่ได้ แล้วจะเป็นอย่างไร จะเป็นอย่างไรช่วยตอบที นี่หรือคือการปกป้องพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์นั้นของพวกท่านทั้งหลาย แบบนี้ใช่ใหม
                    ในส่วนที่พวกท่านกล่าวหาเรื่อง ปกปิด สนับสนุน พระที่มีความผิดร้ายแรงนั้น หลายอย่าง หลายเรื่องอยู่ที่ขบวนการทางกฎหมายของบ้านเมือง ทำไมไม่อดใจรอในการพิสูจน์ความจริงตามขั้นตอนของกฎหมาย จะมายัดเยียดให้พระมหาเถรรับผิดชอบร่วมอย่างไร หรือจะใช้ทฤษฎีที่ว่า กรรมการบริหารพรรคทำผิดคนเดียว กรรมการบริหารพรรคคนอื่นๆต้องรับผิดด้วย เลยนำไปสู่การยุบพรรค มันยุติธรรมแล้วหรือ
                    ขณะนี้กำลังมีการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... และที่ได้ยินเล็ดลอดออกมาค่อนข้างดังว่า ถ้ากรณีบ้านเมืองมีวิกฤติสามารถมีนายกรัฐมนตรีจากคนนอกได้
                    การเตรียมการแบบนี้ เตรียมปูทางให้ใคร ผู้คนย่อมรับรู้ และวิกฤติบ้านเมืองนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หากแต่เกิดขึ้นมาอย่างไร ใครก่อ ใครวางแผน พวกท่านทราบกันดีกว่าใครอื่นทั้งหมด
                     และวิธีแบบนี้ ท่านมายัดเยียดให้กับคณะสงฆ์ สูตรที่ว่าสัทธิวิหาริกทำผิด อุปัชฌาย์ต้องผิดด้วย
                      พระสงฆ์องค์เจ้าอยู่กันดีๆ สงบสุข พวกท่านก็มาหาเรื่องให้ ใส่ไฟสุมกันเข้าไปเพื่อให้เกิดความเสียหาย อยู่ไม่ได้ และสุดท้ายก็ต้องเดินตามโรดแมปของพวกท่านคือการปฎิรูปคณะสงฆ์ตามแนวทางที่พวกท่านต้องการ วางแผน วางกลไกในระบบไว้ครบสมบูรณ์เพื่อพวกตัวเอง
                      กรณีพระมหาเถรก็เช่นเดียวกันพวกท่านวางแผน กล่าวหา ชี้นำ ก่อกวน สร้างความเสียหาย โยนของสกปรกใส่ สุดท้ายก็บอกว่ามีมลทิน ไม่สง่างาม
                        และในเรื่องประมุขสงฆ์นี้ปลายทางก็เช่นเดียวกันกับเรื่องนายกรัฐมนตรีคนนอก สูตรสำเร็จเดียวกัน คือการเลือกบางรูป บางองค์ ที่พวกท่านชอบ(โดยที่สมเด็จทุกรูปไม่รับรู้ด้วย) ล๊อคสเปคไว้ วางแผนซ่อนเงื่อน เพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเปิดเผยชื่อ ต้องเดินหน้าให้เกิดความชอบธรรมก่อน พูดหลักการที่คนปฏิเสธไม่ได้ว่าสมเด็จพระราชาคณะจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ยืนหลักการไว้เพราะถ้าเผลอแพลมชื่อออกมาตอนนี้เดี๋ยวจะเสียการใหญ่
                      ทั้งหลายทั้งปวงนี้คือสูตรสำเร็จของพวกท่าน ท่านทำงานการเมืองข้างถนนระดับประเทศจนประสบความสำเร็จมาแล้ว พวกท่านจึงลำพอง ได้ใจและจะกินรวบหมากทุกตัวในกระดานไม่เว้นแม้แต่สังคมสงฆ์
                   วันนี้ พวกท่านจึงอย่าโปรดเอาโมเดลนี้ โมเดลข้างถนนที่สำเร็จอย่างยอดเยี่ยมมาใช้กับคณะสงฆ์เลย ขณะนี้พระสงฆ์ วงการสงฆ์และญาติโยมที่อยู่ข้างพระสงฆ์จำนวนมากมายในประเทศนี้เขาอดทน อดกลั้น ยอมให้คนกลุ่มน้อยสำแดงเดช แสดงละครน้ำเน่ากันไป เพราะเขาเห็นแก่ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งพวกท่านแสดงกันมากไป เขาเหล่านั้นจะทนกันไม่ไหว เมื่อวันนั้นมาถึงใครจะรับผิดชอบ
                หยุด! หยุดสร้างความเสียหายให้กับคณะสงฆ์ หยุดใส่ร้ายป้ายสีพระมหาเถรผู้ใหญ่ที่คณะสงฆ์และชาวพุทธเคารพนับถือ หยุดก้าวก่ายแทรกแซงกิจการภายในของคณะสงฆ์เพื่อผลประโยชน์ของพวกท่าน อย่าทำให้คณะลำบากเดือดร้อน อันนำไปสู่สังฆเภทครั้งใหญ่ในแผ่นดินสยามอีกเลย 
                 หันมาใช้สติกันบ้างเถิด
                      
                        พระเมธีธรรมาจารย์
เลขาธิการศูนย์พิทักษ์
พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

                                  6 มค.59
อย่าคิดว่าเราไม่รู้!!! 
สร้างข่าว และใช้กระแสชั่วๆ
คอมเมนต์ในเพจต่างๆ ในทางร้ายๆ
ทำให้พุทธศาสนิกชนปั่นป่วน
หยุดซะที!!!
#สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
#อายุ ๙๑ ปี
#ไม่เคยว่าร้ายใคร
#ท่านสมควรที่สุดในการดำรงตำแหน่งนี้
#ชาวพุทธร่วมใจปกป้องภัยคนพาล
#แต่งตั้งพระสังฆราชองค์ที่ ๒๐

เพราะท่านคือเพชรแท้...ในธรรม

ใครติด้วยถ้อยคำ..........หยาบไซร้

ขันติสงบนำ.........ยอดแห่ง...สมณะ

คนชั่วกล่าวร้ายให้...พ่ายแพ้ภัยตน

{ 12 ความคิดเห็น... read them below or Comment }

 1. ขอให้แต่งตั้งสมเด็จท่านเป็นพระสังฆราชองค์ที่ ๒๐ ด้วย เพราะท่านมีคุณงามความดีไว้ในพระพุทธศาสนามาก เรื่องทั้งหลายที่ในร้ายท่านเป็นการกระทำอย่างมีแผนล้มศาสนาพุทธ พวกเราต้องช่วยกันปกป้องพระศาสนาให้คู่ประเทศไทย พระพุทธศาสนาเท่านั้นสอนให้คนเป็นคนดีได้ เราต้องชวนกันเข้าวัดให้มากๆ ศาสนาพุทธต้องเป็นศาสนสประจำชาติไทยและทั้วโลกค่ะ สันติภาพจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ เราจะต้องช่วยกันให้ได้ตอบแทนพระคุณองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน และประโยชน์ที่ได้กับคนทั้งโลก

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สาธุๆๆ อนุโมทนามิ ใช่แล้ว เห็นด้วยค่ะ

   ลบ
 2. ขอกราบสนับสนุนสมเด็จช่วงครับ

  ตอบลบ
 3. ขอกราบสนับสนุนสมเด็จช่วงครับ

  ตอบลบ
 4. อันนี้คนทั่วประเทศเริ่มรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น เบื้องหน้าเบื้องหลัง รู้แล้วมันเศร้าใจมาก ตั้งใจจะมาเอาบุญใหญ่ตั้งใจบวชนานแต่กลับมาพลาดเอง งานนี้ผู้อยู่เบื้องหลังอาจต้องรับกรรมกนักเอง ก็เป็นได้ ถวายกำลังให้ท่านสมเด็จช่วงครับ

  ตอบลบ
 5. เรารู้ทันแผนชั่วของพวกเขาแล้ว. พวกเขามีการวางแผนทำพระพุทธศาสนา ทำลายวัด ทำลายพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ.

  ตอบลบ
 6. ถึงเวลาที่ต้องเปิดหน้าของคนที่อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทั้งหมดนี้ได้แล้ว นิ่งไป นานไป พุทธศาสนาย่อมเสียหายหนัก

  ตอบลบ
 7. แล้วจะรู้ได้ไง ว่าใครพูดจริงพูดโกหก
  ต่างฝ่ายต่างก็ว่าตัวเองถูก
  มันก็พอกันทั้งสองฝ่ายนั้นแหละ

  ตอบลบ
 8. กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นต้องคืนสนอง ขอให้มีอันเป็นไป สาธุ

  ตอบลบ
 9. รู้จักวางตัวเป็นกลางครับ ใครผิดใครถูกไม่นานคงปรากฏผล

  ตอบลบ
 10. รู้จักวางตัวเป็นกลางครับ ใครผิดใครถูกไม่นานคงปรากฏผล

  ตอบลบ

- Copyright © ความจริงวันนี้ - Blogger Templates - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -