วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) 

ผู้มีความเหมาะสมที่สุด ในการปกครองสงฆ์
และดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช 
องค์ที่ ๒
พระมหาเถระผู้ที่สมควรแก่การเคารพสักการบูชา 
เข้าใกล้ท่าน....เหมือนเข้าไป
อยู่ใต้ร่มโพธิ์ร่มไทร เย็นอก เย็นใจ 
ด้วยความเมตตาของท่าน
ท่านเป็นธงชัยแห่งพระศาสนา
พระมหาเถระรัตตัญญู รู้ราตรีนาน
หัวใจท่านยิ่งใหญ่ ไม่มีวันปลดเกษียณ 
นักรบกองทัพธรรมไม่มีวันปลดประจำการประวัติชีวิตสมณะอันงดงามของท่าน ตลอดเวลา 71 พรรษา
ของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม แห่งประเทศไทย
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
ผู้มุ่งมั่นบรรพชาและอุปสมบทตั้งแต่เยาว์วัย 
เพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนและสืบทอดพระพุทธศาสนา

 •  ท่านเจ้าประคุณฯ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2468 ปัจจุบันท่านอายุ 91 ปี
 • ท่านเจ้าประคุณฯ เคยบวชตั้งแต่อายุ 7 ขวบ เมื่อโยมพ่อถึงแก่กรรม ต่อมาอายุ 14 ปี ท่านได้บรรพชาอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2442  ณ วัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
 • ในระหว่างศึกษานักธรรม ท่านได้ทราบกิตติคุณของหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลวงพ่อเลี้้ยงพระภิกษุสามเณร เกิดความศรัทธา อยากจะไปศึกษาและอยู่ภายใต้ร่มบารมีของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ปี พ.ศ.2484 จึงได้ย้ายมาอยู่กับหลวงพ่อวัดปากน้ำ
 • ท่านเจ้าประคุณฯ อุปสมบทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2488 ณ พัทธสีมาวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ฉายานามว่า "วรปุญฺโญ" โดยพระอุปัชฌาย์คือ พระครูบริหารบรมธาตุ (ป่วน เกสโร) และหลวงพ่อวัดปากน้ำ เป็นกรรมวาจาจารย์
จากวันนี้...จนถึงวันนี้ 75 ปี ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ
ปณิธานสืบสานหลวงพ่อวัดปากน้ำไม่เคยเปลี่ยน
 • ด้วยความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจมุ่งมั่นในการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง หลวงพ่อวัดปากน้ำ จึงนำท่านไปฝากเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เพื่อศึกษา ป.ธ.8,9 หลังจากจบเปรียญธรรม ประโยค 9 ท่านเจ้าประคุณได้กลับมาช่วยสานงานตามดำริของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ โดยไม่ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อย

แม้หลวงพ่อวัดปากน้ำจะละล่วงไป
แต่ร่างของท่านยังอยู่
และวิชชาธรรมกายยังสืบสานจนถึงปัจจุบัน

 • ผลงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นที่ประจักษ์ ท่านริเริ่มสร้างวัดไทยในต่างแดน ได้แก่ วัดมงคลเทพมุนี เมืองฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริหา , วัดปากน้ำญี่ปุ่น เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น , วัดปากน้ำนิวซีแลนด์ เมืองทัวรังง่า ประเทศนิวซีแลนด์ และวัดปากน้ำอเมริกา ทำให้ทั้งคนไทยและต่างประเทศได้ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะ
ท่านสร้างวัดในต่างประเทศเพื่อศิษยานุศิษย์ทั่วโลก
ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงจากภายใน
ขยายพระธรรมคำสอนของพระศาสดาไปทั่วโลก
 • ท่านเจ้าประคุณฯ ได้บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ อนุรักษ์โบราณวัตถุ รวมทั้งระบบถนน ไฟฟ้า และทุกอย่างในวัดปากน้ำภาษีเจริญ ให้อยู่ในสภาพที่ดี เป็นศูนย์รวมใจสำหรับพุทธศาสนิกชน และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทุกอย่างตามที่หลวงพ่อวัดปากน้ำ ผู้ที่ร่างยังคงตั้งไว้ให้ผู้คนมากราบไว้ เพื่อให้สาธุชนทุกคนได้เข้าถึงธรรมะภายในที่มีทุกคน 

วัดปากน้ำภาษีเจริญในยุคปัจจุบัน ตั้งตระหง่านสง่างาม
เป็นพุทธสถานให้สาธุชนได้มาศึกษาธรรม
 • เกียรติคุณของท่าน ได้เลื่องลือไปทั่วประเทศ ไม่เคยมีใครใส่ร้ายท่าน มีแต่ผู้สรรเสริญในความดี 
 • เกียรติคุณปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากทั้งในประเทศและประเทศอินเดีย ศรีลังกา
 • โดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุด ปี พ.ศ.2558 ท่านเจ้าประคุณฯ ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งประเทศได้สร้างบุญใหญ่ให้ประเทศโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โรงเรียนรักษาศีล 5 และหน่วยงานรักษาศีล 5 เพื่อความสมานฉันท์สามัคคี ไม่มีการทำร้ายกันในสังคมไทย บ้าน วัด โรงเรียนรวมใจเป็นหนึ่งเดียว
 • และคุณูปการของท่านอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นพระผู้ให้
ท่านไม่เคยว่าร้ายใคร...ใจท่านมีแต่ให้
และมุ่งมั่นแต่เพียงขยายความดีไปสู่ใจของคนทั้งประเทศ

พระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศ
นอบถวายลงนามเห็นชอบ  มติมหาเถรฯ ที่เป็นเอกฉันท์ 17 ต่อ 0 
ให้ท่านเจ้าประคุณฯ ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐


ทุกสิ่งที่หลวงพ่อท่านทำมาตลอดชีวิต
ไม่สามารถตัดสินเพียงแค่ไม่คนเพียงไม่กี่คน 
ผู้มีใจอคติ ไม่สามารถ
ตัดสินความดีของท่านได้ !!!

{ 17 ความคิดเห็น... read them below or Comment }

 1. คำตอบ
  1. เพียงรูปภายนอกค่ะ สวยที่ใจค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

   ลบ
 2. กราบแทบเท้าท่านเจ้าประคุณค่ะ ท่านเกิดมาเพื่อการนี้จริงๆค่ะ

  ตอบลบ
 3. กราบแทบเท้าท่านเจ้าประคุณค่ะ ท่านเกิดมาเพื่อการนี้จริงๆค่ะ

  ตอบลบ
 4. อยากได้เห็นการแต่งตั้งไวๆค่ะจะได้เป็นบุญตาและความปลื้มปีติใจของชาวพุทธไทยและชาวพุทธทั่วโลก...สาธุๆๆค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช่ค่ะ การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช จะทำให้ประเทศไทยเราสงบสุขค่ะ

   ลบ
 5. ยืนยันอีกท่านครับ เข้าใกล้ท่านแล้วรู้สึกอบอุ่นร่มเย็น เพราะเมตตาธรรมท่านสูงมากๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สาธุอนุโมทนามิกับคุณ สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ ด้วยค่ะ

   ลบ
 6. สาธุๆ กราบอนุโมทนาบุญเจ้าคะ อละขออนุโมทนาบุญกับผู้ให้ข้อมูล ปลื้มจัง เหมาะสมแล้ว

  ตอบลบ
 7. สาธุๆ กราบอนุโมทนาบุญเจ้าคะ อละขออนุโมทนาบุญกับผู้ให้ข้อมูล ปลื้มจัง เหมาะสมแล้ว

  ตอบลบ
 8. สาธุๆ สาธุ เหมาะสมทุกประการ

  ตอบลบ
 9. ท่านมีจิตใจที่สูงส่งมีเมตตาต่อพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริง ขอกราบเคารพท่านเป็นอย่างยิ่ง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช่ค่ะ ด้วยเมตตาของท่าน เราชาวพุทธต่างประจักษ์ ขอให้ท่านได้เป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งไทยโดยเร็วพลันค่ะ

   ลบ
 10. ขออนุญาตืนำเรื่องเผยแผ่นะครับและหลายเรื่องขอนำไปเผยแผ่คงไม่ว่ากันเพื่อปกป้ององค์ท่านและหลวงพ่อคงไม่ว่ากันขอบคุณและอนุโมทนามานะครับ

  ตอบลบ

- Copyright © ความจริงวันนี้ - Blogger Templates - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -