สิ่งที่ไม่รู้...แต่ต้องรู้ให้ได้ คือเรื่อง กฎแห่งกรรม

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

กลอนจากน้องข้าวปั้น ตอบพี่คนดี พี่คนดี โปรดอ่านกลอนนี้


ช่วงนี้...กำลังคุกกรุ่นเหลือเกิน
พระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ถูกแทรกแซง
จากผู้หวังร้าย...หวังผลประโยชน์ส่วนตัว
จิตใจมืดมัวด้วยกิเลสชั่วร้าย!!!

บางคนก็แต่งกลอนมาด่าวัดเฉยเลย 
ทั้งๆ ที่ไม่เคยมาปฏิบัติ
อย่างเช่นวัดพระธรรมกาย
ที่ขยายงานพระศาสนามาตลอด
ถูกข่าวโจมตี
และถูกกล่าวหาสารพัด

เขาคงคิดว่า หากล้มวัดพระธรรมกายได้
คงจะล้มพระพุทธศาสนาในประเทศไทยได้

อยากจะบอกว่า "เขาคิดผิด"
เพราะที่ผ่านมา
ศรัทธาของชาววัดพระธรรมกายนั้น
ยิ่งโดนโจมตี เขายิ่งแกร่งกล้า

ส่วนพุทธศาสนาในประเทศไทย
จะต้องยืดหยัดในประเทศไทยตลอดไปแน่นอน

ความจริง ย่อมเป็นความจริงอยู่วันยังค่ำ
คนดี..ต้องได้ดี
ส่วนคนชั่ว!!! ต้องได้ชั่วแน่นอน

นี่คือ "กฎแห่งกรรม" นี่คือ "สัจธรรม"
ที่ไม่มีใครอาจจะหนีพ้นแน่นอน !!!

ขอบคุณกลอนดีๆ จากน้องข้าวปั้น


Share:

กฎแห่งกรรม

คติประจำ Blog

  1. ทำดีย่อมได้ดี.
  2. ทำชั่วย่อมได้ชั่ว
  3. ปลูกถั่วได้กินถั่ว..ปลูกงาได้กินงา

เกี่ยวกับผู้เขียน

ผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งบนโลกใบนี้
มีลมหายใจไว้ทำดี
มีมือไว้สร้างสรรค์งานเขียน
มีหัวใจไว้ชี้แจงความจริง
ในนามว่า
"อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม"

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

สำหรับผู้เข้ามาอ่าน
กรุณาวางอคติเสียก่อน ทำใจสบายๆ เพราะนี่คืองานเขียนอิสระ
สำหรับผู้ชม
หากผ่านมาได้อ่านก็หวังว่าจะได้แง่คิดดีๆ กลับไป คนเราอายุไม่ยาวถึงร้อยปี จะเก็บความโกรธเกลียดกันไว้ทำไม ถ้าคิดว่าพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายของชีวิต คงไม่มีเวลามานั่งจับผิดใคร