วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บาปกรรมของคนด่าพระ!!!


บทความโดย พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร
"อนุตฺตรํ ปุญญฺกเขตฺตํ โลกสฺส"  พระสงฆ์...เป็นเนื้อนาบุญของโลกหล้า ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า..
บุคคลใดใคร่จะสั่งสมบุญปรารถนาความเจริญก้าวหน้าของชีวิต 
พึงเข้าหาพระเข้าหาวัดสั่งสมบุญทั้งการทำทาน 
รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา..

ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ได้คำสอนทั้งหมดมาปฏิบัติฝึกฝนตนเอง
จะได้ผลแห่งการปฏิบัติ คือ ความสุขอันเกิดจากธรรมะ 
และถ่ายทอดธรรมะเหล่านี้ไปสู่พุทธศาสนิกชนต่อไป 

ธรรมดาผืนนาย่อมอาจที่จะรองรับทุกสิ่งได้ ..
โดยไม่มีความหวั่นไหวใดๆ แม้จะเป็นสิ่งดีงามหรือสิ่งโสโครกใดๆ หากบุคคลใดตั้งใจสั่งสมบุญผ่านเนื้อนาบุญคือพระสงฆ์นี้
ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ ประดุจหว่านข้าวในนาดี ผลผลิตย่อมงอกเงย 
เข้าเหล่านั้นย่อมได้บุญใหญ่ไพศาล 

หากแต่บุคคลใดมีจิตคิดร้ายต่อเนื้อนาบุญ ทำลายผืนนาบุญเสีย หว่านของเสียลงบนนาอันสมบูรณ์ แทนที่จะได้ผลผลิต 
แต่เขากลับทำให้ผืนนาเสียหายไปด้วย ผลที่ได้รับคือ 
นอกจากจะไม่ได้บุญ ยังขาดทุนได้บาปติดไป 
เพราะไปเบียดเบียนพระภิกษุสงฆ์เนื้อนาบุญ
ผู้ไม่เคยประทุษร้ายต่อใคร 
นาผืนนี้ ใครตั้งใจสั่งสมบุญย่อมได้บุญมาก แต่ใครคิดทำลายล้างย่อมได้บาปมหันต์

ในยุคสมัยนี้ที่เทคโนโลยีทันสมัย การสื่อสารรวดเร็ว 
ส่งข้อมูลกันด้วยความจริงบ้างไม่จริงบ้าง แม้แต่ในเรื่องการข่าว 
บางครั้งข่าวก็จริง 7 เท็จ 3 เพื่อเรียกเรทติ้งของผู้ชม 
ใครมียอดคนดูเยอะ ก็ขายของขายโฆษณาได้เยอะ 
ข่าวทั่วๆ ไปนำเสนอความจริงไม่สนุก ต้องใส่ไข่ใส่สีลงไปด้วย เพื่อความมันส์ในการรับชม 
ยิ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยแล้ว 
คนไทยเมืองพุทธยิ่งชอบดู เข้าใจว่าพระสงฆ์เป็นชื่อของความดี 
พอมีข่าวบางสำนักกล้าลงข่าวเสียหายเกี่ยวกับพระพาดหัวเรียกความสนใจ "เจ้าอาวาสฉาว" , "จับสึก" ฯลฯ เรียกแขกเช่นนี้แล้ว ยิ่งทำให้คนพุทธที่เห็นพระในแง่ดีมาตลอดไม่ทันยั้งคิดตื่นข่าวพากันแห่เข้าไปอ่าน 

ยิ่งสมัยนี้ Social Network สามารถคอมเม้นท์
แสดงความเห็นกันได้ทั่วไป พอมีข่าวเสียๆ หายๆ เกี่ยวกับพระ 
แรกๆ คนทั่วๆ ไป ก็อ่านเฉยๆ ไม่ได้แสดงความเห็นอะไร 
แต่มีพวกเกรียนบางคนอ่านแล้วมันส์มือ "พิมพ์ด่าพระ" 
หรือ "ตัดต่อภาพ" ด่าพระอย่างสนุกสนาน 
ใครที่เห็นข้อความด่าพระหรือภาพด่าพระไม่ทันยั้งมือ ก็ผสมโรงลุมด่าพระตามคนที่ด่านำไปก่อนแล้ว ทั้งที่ความจริงในเนื้อหาข่าวเป็นอย่างไร...ก็ไม่ได้อ่านรายละเอียด 
หลายครั้งที่เนื้อข่าวยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาหาหลักฐาน 
แต่การพาดหัวข่าวเรียกแขก "ตัดสิน" ให้พระคือผู้ทำความผิดไปเสียแล้ว ทั้งที่คุณธรรมของพระภิกษุรูปนั้นอาจมีมากเป็นพระสุปฏิปันโนก็ได้

ดังนั้นเมื่อมีข่าวพระสงฆ์เสียๆ หายๆ 
สิ่งที่ควรทำคือ อย่าเชื่อข่าวนั้น อย่าส่งข่าวนั้นต่อ 
อย่าวิพากวิจารณ์เป็นนักคิดนักเขียนนักสงสัย 
ควรตั้งมั่นในศีลของตนเอง มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธองค์ 
ไม่ตื่นข่าวนำเรื่องไปเมาส์มอยในวงสนทนา 
สิ่งที่ควรทำคือ ควรเข้าวัดทำบุญให้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะยิ่งมีข่าวเสียๆ หายๆ นี่คือการ "ตัดรอนอายุพระพุทธศาสนา" 

 คิดก่อนแชร์ ..อย่าให้เรื่องแย่ๆ เกิดขึ้นเพราะการแชร์ของเรา


เราต้องช่วยกันสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยการทำนุบำรุงวัด 
พระสงฆ์ ให้มากยิ่งกว่าเดิม ยิ่งต้องมีศรัทธาให้เหนียวแน่น
มากกว่าเดิม ให้สมกับที่เป็นชาวพุทธ อย่าถือมงคลตื่นข่าว
ซึ่งผู้ที่คิดประทุษร้ายต่อพระภิกษุสงฆ์ผู้ไม่ประทุษร้าย ไม่ว่าพระภิกษุรูปนั้นจะผิดจริงหรือก็ตาม ด้วยบาปกรรมที่คิดประทุษร้ายนั้นย่อมตามสนอง เขาย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันเผ็ดร้อนแสนสาหัด 
หากได้ทำกรรมชั่วลงไปในเนื้อนาบุญ ....
วิบากกรรมของคนด่าพระมีดังนี้

1. หากเขายังมีชีวิตอยู่ ย่อมฟุ้งซ่าน เป็นบ้า จิตใจกระสับกระส่าย 
ไม่มีความสุข เป็นเหมือนมีใครเอาไฟอันร้อนรนมาสุมไว้กลางอก
อยู่ตลอดเวลา...

2. เมื่อใกล้จะละโลก ภาพแห่งกรรมชั่วที่ตนได้ทำครั้งยังมีชีวิตอยู่นั้น ก็จะมาฉายให้เห็น ทำให้จิตใจยิ่งเศร้าหมองร้อนรุ่มหนักยิ่งกว่าเดิม ประดุจถูกไฟในนรกเผาไหม้

3. เมื่อละจากโลกไป จะไปบังเกิดในมหานรก ซึ่งมีความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส ยาวนานหลายกัปป์

4. เมื่อหมดกรรมจากนรก จะมาบังเกิดเป็น เปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉานชั้นต่ำ เสวยวิบากกรรมที่ตนสร้างไว้

5. เมื่อมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมมีร่างกายที่พิกลพิการ มีฟันหัก งอ 
เก คด ฟันดำ ปากเหม็น ฟันยื่น ฟันเหยิน เป็นต้น 
ด้วยวิบากกรรมที่กล่าวประทุษร้ายพระสงฆ์ หากใช้มือพิมพ์ด่าพระ ย่อมมีมือพิการ มือหงิก มือหัก มือคด มือโก่ง มืองอ 
ไม่เหมาะแก่การใช้งาน เป็นต้น ย่อมถูกมนุษย์ทั้งหลายกล่าวหาด้วยเรื่องที่ไม่จริง โดนกล่าวตู่ โดนกล่าวโทษว่าร้าย ด้วยคำเจ็บแสบทั้งหลาย

นี่เป็นวิบากกรรมอย่างเบาที่ผู้ประทุษร้ายพระสงฆ์จะได้รับ 
หากมีเจตนาแรงกล้ามาก ตั้งใจ จงใจตัดต่อภาพด่าพระ 
ซ้ำแล้วซ้ำเล่าปรารถนาที่จะทำลายพระสงฆ์ 
วิบากกรรมยิ่งหนักใหญ่หลวงแสนสาหัสอย่างยิ่งในพระไตรปิฎกก็มีเรื่องราวของการส่งผลของกรรมที่เห็นได้ทันตา 
กับผู้ที่ประทุษร้ายพระสงฆ์...


ในสมัยพุทธกาล มีนายพรานชื่อว่าโกกะ...
วันหนึ่งเมื่อนายพรานนั้นเดินไปล่าสัตว์ในป่า 
ได้เจอพระภิกษุรูปหนึ่งก่อนเข้าไปในป่า เมื่อไปล่าสัตว์
นายพรานล่าสัตว์ไม่ได้สักตัว จึงเกิดความหงุดหงิดโมโหเป็นอย่างมาก!!!
พยายามที่จะหาสาเหตุว่าทำไมทุกวันสามารถล่าสัตว์ได้ 
แต่วันนี้ล่าสัตว์ไม่ได้เลย จึงคิดทบทวน พบว่า... 
ตอนก่อนเข้ามาในป่า ได้พบกับพระรูปหนึ่ง 
จึงเกิดความคิดชั่วขึ้นว่า พระรูปนี้ คือตัว "กาลกิณี" ที่ทำให้เราล่าสัตว์ไม่ได้ 
จึงรีบรุดหน้าไปหาพระภิกษุรูปนั้น 
กล่าววาจาหยาบคายกับพระรูปนั้น ข่มขู่พระรูปนั้นว่า ...
"วันนี้เราล่าสัตว์ไม่ได้เลย เป็นเพราะท่าน เราจะปล่อยหมาไปกัดท่าน" 
 พระภิกษุรูปนั้นตกใจกลัว!!! รีบวิ่งหนีขึ้นต้นไม้ 
นายพรานเห็นดังนั้นด้วยความโกรธจึงนำหอกไปแทงที่เท้าของพระรูปนั้นที่อยู่บนต้นไม้ พระรูปนั้นก็อ้อนวอนร้องขออยู่หลายครั้ง
ว่า "ท่านอย่าทำอย่างนี้เลย" 

นายโกกะไม่สนใจใช้หอกแทงเท้าพระรูปนั้นอยู่นาน 
จนพระรูปนั้นรู้สึกเหนื่อยและเมื่อยล้าเป็นอย่างมาก 
ไม่ทันได้ระวัง จีวรที่ห่มอยู่ก็ร่วงหล่นลงมา 
ด้วยความบังเอิญจีวรนั้นไปคลุมนายโกกะนั้นไว้พอดี
หมาที่นายพรานเลี้ยงไว้ เห็นจีวรลงมาอยู่ข้างล่าง เข้าใจว่า พระรูปนั้นลงมาข้างล่างแล้ว จึงรีบวิ่งเข้าไปในจีวรและกัดนายพรานซึ่งถูกจีวรคลุมไว้นั้น จนนายพรานสิ้นใจตาย
ท่านสาธุชนทั้งหลาย.. จากเรื่องนายพรานโกกะนี้ จะเห็นว่า 
ผู้ที่คิดร้ายต่อผู้ที่ไม่คิดร้าย ย่อมได้รับผลกรรมที่ตนทำไว้ทันตาเห็น ย่อมได้รับผลกรรมอันเผ็ดร้อน นี้สมด้วยพุทธพจน์ว่า..

โย อปฺปทุฏฺฐสฺส นรสฺส ทุสฺสติ               
สุทฺธสฺส โปสสฺส อนงฺคณสฺส
ตเมว พาลํ ปจฺเจติ ปาปํ
สุขุโม รโช ปฏิวาตํว ขิตฺโต.
ผู้ใดประทุษร้ายต่อนรชนผู้ไม่ประทุษร้าย ผู้บริสุทธิ์ ไม่มีกิเลส, บาปย่อมกลับถึงผู้นั้น ซึ่งเป็นคนพาลนั่นเอง เหมือนธุลีที่เขาซัดทวนลมไป ธุลีนั้นย่อมถูกลมพัดกลับมาหาเขาฉะนั้น ฯ


ดังนั้น...เมื่อได้เห็นได้ยินเรื่องราวไม่ดีเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับวัด 
อย่าคิดสนุกคึกคะนอง พระเป็นเนื้อนาบุญหากสั่งสมบุญ 
ย่อมได้บุญมาก หากทำชั่วใส่ย่อมได้บาปมากเช่นกัน 
โปรดอย่าผสมโรงด่าพระ อย่าใช้ความรู้ที่ตนมี มาทำลายพระพุทธศาสนาเลย เพราะมีผลคือวิบากกรรมอันทุกข์ทรมานรองรับอยู่ 
ในทางตรงกันข้ามชาวพุทธทั้งหลายเมื่อได้ยินข่าวพระที่ไม่ดี 
สิ่งที่ควรทำคือ ต้องเข้าวัดทำบุญ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มากกว่าเดิม ปฏิบัติธรรมกันให้มากกว่าเดิม 
เพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และช่วยกันเผยแผ่ธรรมะทำความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดกับสังคมให้มากยิ่งขึ้นไป ไม่ช้าไม่นาน

ผู้ที่ประทุษร้ายพระภิกษุสงฆ์ย่อมได้รับผลกรรมที่ตนก่อไว้ไม่ช้าก็เร็ว ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลาย ฯ
 

{ 70 ความคิดเห็น... read them below or Comment }

 1. บาป มีจริง หยุดเถอะนะ

  ตอบลบ
 2. บาป กรรม มีจริง หยุด!!! ก่อกรรมกับพระสงฆ์ได้แล้ว

  ตอบลบ
 3. *ทางสิ้นสุดของเวร*พระพุทธเจ้าทรงสอน ไม่ให้เราเป็นทุกข์ เพราะไปก่อเวรกับใคร พระพุทธองค์ทรงสอนว่า เวรย่อมระงับด้วย การไม่จองเวร เพราะหากยังมีการจองเวรผูกเวรกันอยู่ ก็จะไม่สงบสุขด้วยกันทั้งสองฝ่าย ฝ่ายที่ผูกใจเจ็บก็จะทุรนทุราย

  -ฝ่ายที่ถูกทำลาย ก็จะหวาดระแวง คอยหาทางแก้แค้นอยู่ร่ำไป ความกรุณาในสรรพสัตว์ทั้งหลายคือ ทางสิ้นสุดของเวร แต่ทว่าหากปราศจากจากธรรมะในใจแล้ว ความกรุณาก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ แล้วยิ่งจะทำให้เป็นทางมาแห่งเวรมากขึ้น

  ตอบลบ
 4. กว่าจะได้เกิดเป็นคนยาก เกิดมาแล้วยังจะมาด่าพระอีก

  ตอบลบ
 5. บาปหนัก อย่าด่าพระกันเลย รีบกลับตัว กลับใจ และขอขมาพระ น่ะ

  ตอบลบ
 6. กฎแห่งกรรมนั้นไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ ตราบใดที่เรายังมีการกระทำ ทางกาย ทางวาจา และใจ ไม่ว่าดีหรือชั่ว แม้จะเล็กน้อยเพียงไร เจตนา ไม่เจตนา ล้วนมีผลทั้งสิ้น

  ตอบลบ
 7. อย่าเล่นกับกรรม มันอันตราย

  ตอบลบ
 8. ทำดีจักได้ดี ทำชั่วจักได้ชั่ว เรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น

  ตอบลบ
 9. พูดแล้ว บอกแล้ว ไม่ฟังก็ช่วยไม่ได้นะคะ รับกรรมไปเต็ม ๆ ค่ะ

  ตอบลบ
 10. อย่าล้อเล่นกับ กฎแห่งกรรม

  ตอบลบ
 11. ทำดีจักได้ดี ทำชั่วจักได้ชั่ว เรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น

  ตอบลบ
 12. หยุดด่าว่า พระสงฆ์ กรรมมันหนักมาก ไม่คุ้มกันเลย อย่าล้อเล่นกับกรรม
  ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

  ตอบลบ
 13. บุญปาบมีจริงอย่าล้อเล่น

  ตอบลบ
 14. ได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว หมั่นสั่งสมบุญสร้างบารมีกันเถิด จะได้มีเสบียงติดตัวไปปรโลก

  ตอบลบ
 15. อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์เล็กน้อย
  แล้วทำบาปกรรมที่หนักหนาเลย

  ตอบลบ
 16. กฎแห่งกรรมมีจริงหยุดด่าพระเถอะ

  ตอบลบ
 17. คนเราและสรรพสัตว์ทั้งหลาย อาจแตกต่างกันด้วยรูปกายภายนอก เช่น ผิวพรรณวรรณะ ดำ-ขาว, เชื้อชาติ-เผ่าพันธุ์, ศาสนา, ภาษา-ประเพณีวัฒนธรรม และความเชื่อความศรัทธา ซึ่งอาจแตกต่างกัน แต่มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย มีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงเดียวกัน เป็นสากล, นรก สวรรค์ ก็เป็นของกลาง และเป็นที่เสวยผลบุญและบาปเช่นเดียวกัน ดังนั้น "กฎแห่งกรรม" ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว บุคคลหว่านพืชเช่นใด ก็ย่อมได้ผลเช่นนั้น ก็เป็นกฎเกณฑ์สากลของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติเดียวกัน ซึ่งใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่อง "กฎแห่งกรรม" ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งไม่เกี่ยวกับความเชื่อ แต่ "กฎแห่งกรรม" เป็นความใช่หรือความจริง ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบจากการตรัสรู้ธรรมฯ

  ตอบลบ
 18. ปลูกถั่วได้ถั่ว ปลูกงาได้งา จะเป็นมะม่วง ทุเรียน เป็นไปไม่ได้
  ศีล คือ ความดีไม่มีบังอาจด่าผู้ทรงศีล ดูว่าใครทรงศีลง่ายๆเพียง กิริยา สงบ สำรวม แต่ถ้เอะอะมะเทิ่งนักเลงโต ปากเป็นตะไกรไม่ใช่แล้ว

  ตอบลบ
 19. ปลูกถั่วได้ถั่ว ปลูกงาได้งา จะเป็นมะม่วง ทุเรียน เป็นไปไม่ได้
  ศีล คือ ความดีไม่มีบังอาจด่าผู้ทรงศีล ดูว่าใครทรงศีลง่ายๆเพียง กิริยา สงบ สำรวม แต่ถ้เอะอะมะเทิ่งนักเลงโต ปากเป็นตะไกรไม่ใช่แล้ว

  ตอบลบ
 20. บาปกรรม มีจริง
  หยุดด่าพระเถอะ

  ตอบลบ
 21. ทำไมความดีจึงทำได้ยากมากนะสมัยนี้. ทำชั่วทำกันได้ง่ายมากๆและกลายเป็นเรื่องสนุก แต่บาปกรรมมหันต์ที่เดียวหยุดเถิดค่ะมาช่วยกันสร้างกรรมดีดูบ้างจะรู้ว่าใจเรานั้นเป็นสุขใจมากค่ะ

  ตอบลบ
 22. คนไทยบางคนส่วนใหญ่ในยุคสมัยนี้เป็นชาวพุทธแต่ในทะเบียนบ้าน ไม่เคยศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเลย บางคนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนายังไม่รู้ความหมายเลย แม้แต่ศีล 5 ก็ยังท่องไม่ได้ ทำไม่ได้ ยังนับถือผี ไหวจิ้งจก ตุ๊กแก อยู่เลย อันไม่เป็นที่พึ่งที่แท้จริง พระพุทธองค์ท่านตรัจสอนอย่างไรเราชาวพุทธควรน้อมนำมาศึกษาและปฏิบัติในฐานะชาวพุทธ ถามตัวเองว่าคุณเป็นชาวพุทธกี่เปอร์เซนต์ กฎแห่งกรรมมีจริง ผลของการกระทำทั้งดีและชั่วมีจริง หยุดกล่าวว่าร้ายพระ หรือทำไปมากกว่านี้เถอะครับ

  ตอบลบ
 23. ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว

  ตอบลบ
 24. กว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุย์ ยากแสนยาก ร่างกายนี้เขาให้เกิดมาเพื่อสร้างแต่ความดี ความไม่ดีอย่าท๊ํา ให้พูดดี พูดเพราะ โดยเฉพาะกับพระผู้มีศิลบริสุทธิ์ ควรให้ความเคารพอย่างยิ่ง หากไม่รุ้จริงก็ควรศึกษา อย่าเอาแต่ฟังคนพูดหรือเสพข่าวที่เขา ยากขายข่าว ไปวันๆๆให้หยุดเถอะค่ะ กรรมจะได้เบาบางลง

  ตอบลบ
 25. ตามกฎแห่งกรรม
  เราจะเชื่อหรือไม่ จะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม
  ทั้งนรกและสวรรค์นั้นมีอยู่
  เหมือนดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
  ที่เป็นของสากลสำหรับมวลมนุษยชาติทั้งหลาย
  ใครตาดีลืมตาดู จะมองเห็น
  ใครตาดีแต่ไม่ลืมตาดู ก็มองไม่เห็น
  ขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วว่า
  จะเชื่อตอนเป็นหรือจะไปเห็นตอนตาย
  ๑๑ พฤษภาคม พศ ๒๕๕๕
  คุณครูไม่ใหญ่

  ตอบลบ
 26. ทำกับพระผู้มีศีลเมื่อวิบากมาถึงนึกแล้วน่ากลัวมากๆ

  ตอบลบ
 27. ใช่ค่ะ มันไม่คุ้มเพราะกรรมหนักมาก

  ตอบลบ
 28. น่ากลัวจริงๆ ค่ะ
  อยู่เฉยๆ ดีกว่า

  ตอบลบ
 29. การด่าว่าใครก็บาปทั้งสิ้น แต่บาปจะมากหรือน้อย
  ขึ้นกับเจตนา และคุณของผู้ถูกด่า
  โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
  จะบาปมาก-มากที่สุด คนด่าพระน่าสงสารที่สุดวิบากกรรมชั่วจะตามเขาเหมือนเงาตามตัวน่ะซิ

  ตอบลบ
 30. การด่าว่าใครก็บาปทั้งสิ้น แต่บาปจะมากหรือน้อย
  ขึ้นกับเจตนา และคุณของผู้ถูกด่า
  โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
  จะบาปมาก-มากที่สุด คนด่าพระน่าสงสารที่สุดวิบากกรรมชั่วจะตามเขาเหมือนเงาตามตัวน่ะซิ

  ตอบลบ
 31. ความชั่ว ไม่ทำเลยเป็นดีที่สุด

  ตอบลบ
 32. วิบากกรรมติดตัวไปเป็นเงาตามตัว

  ตอบลบ
 33. ถ้าไม่รู้อย่าด่าพระ ถ้ารู้แล้วด่าพระ ก้มีอย่างเดี่ยวคนนรกคะ เข้าใจตรงกันนะคะ

  ตอบลบ
 34. ถ้าเราเกิดมาเป็นชาวพุทธแท้ พุทธที่ปู่ย่าตายายเราสั่งสอนมาตั้งแต่บรรพบุรุษให้กลัวเรื่องบาปกรรมผลของกรรม ถ้าคุณไม่กลัวกรรม คุณจะได้เจอแน่นอน วันนั้นอะไรก็ช่วยคุณไม่ได้นะเพราะสายไปแล้ว..นีกขุมลึกๆที่ทุกข์ทรมานแสนสาหัส เราไม่ได้เอานีกมาขู่แต่มีจ่ิงทุกเชื่อชาติศาสนาเจอขุมเดียวกันแล้วแต่วิบากกรรมว่าผิดศีลข้อไหน..?

  ตอบลบ
 35. #พรุ่งนี้วันพระ #เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม #วันอาสาฬหบูชา #ไปวัดสั่งสมบุญกันนะครับ# หยุดด่าพระด่าผู้ทรงศีลและผู้มีพระคุณบาปมากนะครับ

  ตอบลบ
 36. สิ่งที่มองไม่เห็น ใช่ว่าจะไม่มี นรกสวรรค์ มีจริง บาปบุญมีจริง จะเลือกเชื่อตอนเป็นหรือจะเห็นตอนตาย เลือกเอา

  ตอบลบ
 37. บางคนก็บอกเอานีกมาขู่ไม่ใช่นะคะ พระพุทธเจ้าสอนไว้ในพระไตรปิฎกเยอะแยะเลย นรกมีจริง น่ากลัว สำรับผู้ที่ทำบาปต้องได้เสวยผลบาปแน่นอนค่ะ สวรรค์มีไว้สำหรับคนทำความดีจริงๆค่ะ

  ตอบลบ
 38. บางคนก็บอกเอานีกมาขู่ไม่ใช่นะคะ พระพุทธเจ้าสอนไว้ในพระไตรปิฎกเยอะแยะเลย นรกมีจริง น่ากลัว สำรับผู้ที่ทำบาปต้องได้เสวยผลบาปแน่นอนค่ะ สวรรค์มีไว้สำหรับคนทำความดีจริงๆค่ะ

  ตอบลบ
 39. วิบากของกรรมให้ผลเสมอ อย่าเสี่ยงดีกว่า มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อไม่เชื่อเลยละ

  ตอบลบ
 40. เคยจำได้ว่าเขามีการทำวิจัยด้วยนะว่าคนไทยไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเฉลี่ยอ่านหนังสือไม่ถึงแปดบรรทัดต่อวันนั่นหละฮะท่านผู้ชม

  ตอบลบ
 41. กรรมไม่ละเว้นผู็กระทำไม่ว่าบาปหรือบุญ และติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติ

  ตอบลบ
 42. ถ้าไม่รู้อย่าด่าว่าพระ เพราะบาปจะติดตัวคุณจะเป็นวิบากกรรมจะติดตัวคุณไปตลอดค่ะ

  ตอบลบ
 43. ทำดีได้ดีทำชั่วตกนรก หยุดสร้างกรรมกับพระซักทีเถิดเวรกรรมสมัยนี้ติดจรวดนะจะบอกให้

  ตอบลบ
 44. น่ากลัวมาก หยุด ๆๆๆ

  ตอบลบ
 45. โลกใบนี้ใช้เป็นเสวยผลแต่จริงแล้วเป็นที่สร้างบุญกุศลความดี ไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อหรือไม่เชื่อ เมื่อกระทำกรรมด้วย กาย วาจา ใจ ล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าทั้งกรรมดีและชั่ว เราผู้เดียวเท่านั้นที่จะต้องรับผลของกระทำของเราเอง พวกเท่านตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีท่านจะได้รู้กฏแห่งกรรมมีจริงๆไม่ใช่ของล้อเล่นนะครับ

  ตอบลบ
 46. หยุดด่าพระก่อนที่จะไม่มีพระให้ด่า
  เพราะท่านจะกลายเป็นผู้มีส่วนในการทำลาย
  พระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 47. หยุดด่าพระก่อนที่จะไม่มีพระให้ด่า
  เพราะท่านจะกลายเป็นผู้มีส่วนในการทำลาย
  พระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 48. พูดไม่ดีก็รับกรรมกันไป

  ตอบลบ
 49. คุณไม่ชอบให้ใครมาด่าคุณ แต่ทำไม่?คุณชอบไปด่าคนอื่น..งง???

  ตอบลบ
 50. ถ้าไม่เชื่อเรื่องนรก-สวรรค์ แต่หยุดด่าเถอะค่่ะกันเหนี่ยว ถ้าปากเบี้ยวจะโทษใคร

  ตอบลบ
 51. ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ คิดก่อนแชร์ ..อย่าให้เรื่องแย่ๆ เกิดขึ้นเพราะการแชร์ของเรา

  ตอบลบ
 52. ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะค่ะ

  ตอบลบ
 53. ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะค่ะ

  ตอบลบ
 54. ทำการบ้าน ด้วยความมีเมตตาจิต

  ตอบลบ
 55. ทำแต่ความดีกันเถอะ

  ตอบลบ
 56. ทำแต่ความดีกันเถอะ

  ตอบลบ
 57. ต้อง_คิดดี_พูดดี_ทำดี เข้าพรรษานี้ทำดีให้ได้ ๑ อย่างค่ะสาธุ

  ตอบลบ
 58. ไม่รู้จริง ดูเงียบๆไปดีกว่า

  ตอบลบ
 59. หยุดทำร้ายตัวเองเถิด เพราะการกระทำเช่นนี้เป็นการทำบาป แล้วยังจะเป็นบาปมหันต์ เพราะทำให้คนอื่นทำบาปเหมือนตัวเอง

  ตอบลบ
 60. "กฎแห่งกรรม" เป็นกฎประจำโลก เหมือนกับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์
  อยู่ที่ไหนก็มองเห็น " กฎแห่งกรรม" ก็เช่นกันจะนับถือศาสนาไหน ก็หนีไม่พ้น "กฎแห่งกรรม"ค่ะ

  ตอบลบ
 61. เวรกรรมไม่เลือกเลือกชาติ ศาสนา ใครทำกรรมใดไว้ก็จะได้รับกรรมนั้น

  ตอบลบ
 62. กรรมคือการกระทำ ของ คนๆนั้น ทำดีหรือทำชั่ว ต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั้น

  ตอบลบ
 63. กรรมคือการกระทำ ของ คนๆนั้น ทำดีหรือทำชั่ว ต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั้น

  ตอบลบ
 64. ถ้าเป็นอลัชชีในคราบสงฆ์ตำหนิได้ค่ะ

  ตอบลบ
 65. กฎหมายมีข้อยกเว้น. แต่กฎแห่กรรมไม่เว้นใครแม้แต่คนเดียว. ใครทำดีย่อมได้ดี. ทำช้่วย่อมได้ชั่วเป็นสิ่งที่จริงแท้แน่นอน. เพราะกฎแห่งกรรมคือการกระทำของเราที่เป็นมนุษย์ และถูกบันทึกที่ใจของเรา. จะตาย-เกิด สักกี่รอบ. ก๊ไม่พ้นกฎแห่งกรรม กฎหมาย. ยังมีการอุทร. กฎแห่งกรรมอุทรไม่ได้ค่ะ

  ตอบลบ
 66. เราถือแค่ศิล ๕ ไปด่าพระยังไงก็บาป ท่านถือศิล ๒๒๗ นะท่านบาป ท่านตอ้งรับของท่านเอง

  ตอบลบ

- Copyright © ความจริงวันนี้ - Blogger Templates - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -