วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559


วันที่ชาวไทยจะไม่ลืม..
เหมือนแสงสว่างที่ส่องบนฟ้าได้ดับลง
มืดมิด..ไร้แสง
พ่อหลวงได้สิ้นไปแล้ว
แต่พระองค์ยังทรงสถิตอยู่ในดวงใจไทยทั้งผอง

น้ำตาจะไหลเนืองนองท่วมหน้าเพียงไร
ก็ไม่สามารถถ่ายทอดความรักความจงภักดีที่มี

ภาพพ่อหลวงฉายซ้ำ..ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ยิ่งตอ
กย้ำพระกรุณาธิคุณที่มีต่อแผ่นดินไทย

จักก้มหน้า..ร้องไห้ต่อไปไยไทยทั้งผอง
สิ่งที่เราจะทำได้ตอนนี้คือระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และน้อมบุญกุศลคุณความดีทั้งปวง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลชักชวนลูกหลานและบุคคลที่ท่านรัก
สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
อันเป็นเสมือนกงล้อแห่งธรรม
ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเทศนาแด่ปัจวัคคีย์ทั้ง 5 
เมื่อจบธรรมนี้ พระอัญญาโกณฑัญญะ
ได้พิจารณาไปเป็นลำดับจนได้ดวงตาเห็นธรรม


“สิ่งใดสิ่งหนึ่ง      มีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

            สิ่งทั้งปวงนั้น      มีอันดับไปเป็นธรรมดา” 

อานิสงส์การสวดมนต์นี้..จะได้นึกน้อมถวายพ่อหลวง
เมื่อได้ร่วมใจสวดมนต์เป็นพระราชกุศล
จาก 1 คน เกิดแสงสว่างในใจ..
1 เป็น 100 และ 100 เป็น ล้านแสงสว่าง

มาเถิดพี่น้องชาวไทยผู้รักในชาติ ศาสน์ และกษัตริย์
เราจะมาแสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวง
และความรักในพระพุทธศาสนา
เราโชคดีเหลือเกินที่ได้เกิดแผ่นดินไทย
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง
ด้วยการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลตลอดชีวิต
Cr.Angkanarak

{ 1 ความคิดเห็น... read them below or add one }

  1. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงเป็นเอกอัครศาสนููปถัมภก และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ "พุทธมามกะ " กราบแทบฝ่าพระบาทส่งเสด็จ สู่สวรรคาลัย ข้าพระพุทธเจ้า นางกัญรส เสือสี และครอบครัว

    ตอบลบ

- Copyright © ความจริงวันนี้ - Blogger Templates - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -