สิ่งที่ไม่รู้...แต่ต้องรู้ให้ได้ คือเรื่อง กฎแห่งกรรม

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

"รวมพลังล้านใจไทย"สวดธัมมจักฯ ถวายเป็นพระราชกุศล


วันที่ชาวไทยจะไม่ลืม..
เหมือนแสงสว่างที่ส่องบนฟ้าได้ดับลง
มืดมิด..ไร้แสง
พ่อหลวงได้สิ้นไปแล้ว
แต่พระองค์ยังทรงสถิตอยู่ในดวงใจไทยทั้งผอง

น้ำตาจะไหลเนืองนองท่วมหน้าเพียงไร
ก็ไม่สามารถถ่ายทอดความรักความจงภักดีที่มี

ภาพพ่อหลวงฉายซ้ำ..ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ยิ่งตอ
กย้ำพระกรุณาธิคุณที่มีต่อแผ่นดินไทย

จักก้มหน้า..ร้องไห้ต่อไปไยไทยทั้งผอง
สิ่งที่เราจะทำได้ตอนนี้คือระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และน้อมบุญกุศลคุณความดีทั้งปวง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลชักชวนลูกหลานและบุคคลที่ท่านรัก
สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
อันเป็นเสมือนกงล้อแห่งธรรม
ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเทศนาแด่ปัจวัคคีย์ทั้ง 5 
เมื่อจบธรรมนี้ พระอัญญาโกณฑัญญะ
ได้พิจารณาไปเป็นลำดับจนได้ดวงตาเห็นธรรม


“สิ่งใดสิ่งหนึ่ง      มีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

            สิ่งทั้งปวงนั้น      มีอันดับไปเป็นธรรมดา” 

อานิสงส์การสวดมนต์นี้..จะได้นึกน้อมถวายพ่อหลวง
เมื่อได้ร่วมใจสวดมนต์เป็นพระราชกุศล
จาก 1 คน เกิดแสงสว่างในใจ..
1 เป็น 100 และ 100 เป็น ล้านแสงสว่าง

มาเถิดพี่น้องชาวไทยผู้รักในชาติ ศาสน์ และกษัตริย์
เราจะมาแสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวง
และความรักในพระพุทธศาสนา
เราโชคดีเหลือเกินที่ได้เกิดแผ่นดินไทย
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง
ด้วยการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลตลอดชีวิต
Cr.Angkanarak
Share:

1 ความคิดเห็น:

  1. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงเป็นเอกอัครศาสนููปถัมภก และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ "พุทธมามกะ " กราบแทบฝ่าพระบาทส่งเสด็จ สู่สวรรคาลัย ข้าพระพุทธเจ้า นางกัญรส เสือสี และครอบครัว

    ตอบลบ

กฎแห่งกรรม

คติประจำ Blog

  1. ทำดีย่อมได้ดี.
  2. ทำชั่วย่อมได้ชั่ว
  3. ปลูกถั่วได้กินถั่ว..ปลูกงาได้กินงา

เกี่ยวกับผู้เขียน

ผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งบนโลกใบนี้
มีลมหายใจไว้ทำดี
มีมือไว้สร้างสรรค์งานเขียน
มีหัวใจไว้ชี้แจงความจริง
ในนามว่า
"อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม"

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

สำหรับผู้เข้ามาอ่าน
กรุณาวางอคติเสียก่อน ทำใจสบายๆ เพราะนี่คืองานเขียนอิสระ
สำหรับผู้ชม
หากผ่านมาได้อ่านก็หวังว่าจะได้แง่คิดดีๆ กลับไป คนเราอายุไม่ยาวถึงร้อยปี จะเก็บความโกรธเกลียดกันไว้ทำไม ถ้าคิดว่าพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายของชีวิต คงไม่มีเวลามานั่งจับผิดใคร