สิ่งที่ไม่รู้...แต่ต้องรู้ให้ได้ คือเรื่อง กฎแห่งกรรม

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559

คำพ่อหลวงตรัสไว้ "ชาวพุทธแท้" ต้องเป็นอย่างไร?

ชาวไทยทุกคนควรรู้
ว่าพ่อหลวงของแผ่นดินไทยทรงตรัสไว้
เกี่ยวกับความหมายของชาวพุทธที่แท้จริง 
ต้องเป็นอย่างไร?ชาวพุทธที่แท้ 
ชาวพุทธที่แท้เป็นผู้คิดชอบ ปฏิบัติชอบเป็นอยู่อย่างปกติ อยู่ ณ ที่ใดก็ทำให้ที่นั้นสงบร่มเย็น มีแต่ความปรองดองและสร้างสรรค์

จึงเป็นที่โชคดีอย่างยิ่งที่ประเทศไทยของเรา
มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ 

ทำให้คนไทยทุกเชื้อชาติศาสนาอยู่ร่วมกัน
ด้วยความสุข มีความรักความปรารถนาดีต่อกัน 
มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกัน 
และมีความสมัครสมานสามัคคีกันเป็นอย่างดี 
การที่ยุวพุทธิกสมาคมได้ตั้งใจพยายาม 
ในอันที่จะปลุกจิตสำนึกของชาวพุทธ 
ให้หนักแน่นมั่นคงในพระศาสนายิ่งขึ้น 
จึงเป็นสิ่งที่ดีมีคุณประโยชน์ 
ทั้งแก่การจรรโลงพระพุทธศาสนา 
และแก่ส่วนรวมคือประเทศชาติอันเป็นที่เกิดที่อาศัย” 
พระบรมราโชวาท 
พระราชทานแก่ : ที่ประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๙
๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๗


ทรงยอยกพระพุทธศาสนา
ให้เป็นศาสนาประจำชาติไทย
เพื่อความสงบร่มเย็นของชาติไทยตลอดกาล
เราเหล่าพสกนิกร พุทธศาสนิกชน
จักร่วมสานปณิธานของพ่อหลวง
ให้ผืนแผ่นดินไทยร่มเย็นด้วยแสงแห่งธรรม
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กฎแห่งกรรม

คติประจำ Blog

  1. ทำดีย่อมได้ดี.
  2. ทำชั่วย่อมได้ชั่ว
  3. ปลูกถั่วได้กินถั่ว..ปลูกงาได้กินงา

เกี่ยวกับผู้เขียน

ผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งบนโลกใบนี้
มีลมหายใจไว้ทำดี
มีมือไว้สร้างสรรค์งานเขียน
มีหัวใจไว้ชี้แจงความจริง
ในนามว่า
"อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม"

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

สำหรับผู้เข้ามาอ่าน
กรุณาวางอคติเสียก่อน ทำใจสบายๆ เพราะนี่คืองานเขียนอิสระ
สำหรับผู้ชม
หากผ่านมาได้อ่านก็หวังว่าจะได้แง่คิดดีๆ กลับไป คนเราอายุไม่ยาวถึงร้อยปี จะเก็บความโกรธเกลียดกันไว้ทำไม ถ้าคิดว่าพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายของชีวิต คงไม่มีเวลามานั่งจับผิดใคร