วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559


ใครเลย..เกิดมาไร้หน้าที่
เราทุกคนล้วนเกิดมาพร้อมตำแหน่ง
ตั้งแต่เกิดมาก็ตำแหน่ง "ลูก" พอโตมา 
ตำแหน่งหน้าที่การงานก็เริ่มมี
แต่มีคนๆ หนึ่ง เกิดมาพร้อมหน้าที่ทั้งประเทศไทย

บุคคลนั้นคือ ในหลวงของปวงชน..
ตลอด 70 ปี การครองราชย์
แผ่นดินไทยทุกหย่อมย่าน ต่างอยากพบเจอ
อยากเห็นบารมีของพระองค์

ทรงเสด็จไปในแผ่นดินธุรกันดานและแห้งแล้ง
ทรงสร้างฝนเทียมเพื่อพสกนิกรที่เดือดร้อน
ทรงประทานพระราชดำรัสเพื่อให้พสกนิกรสามัคคี
และที่สำคัญที่สุด..
ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
ให้เป็นศาสนาประจำชาติไทยแม้วันนี้ฮีโร่...ของประเทศไทยจะต้องจากไป
แต่สิ่งที่พ่อหลวงได้สอนไว้
ทั้งเศรษฐกิจพอเพียง ..และการทำความดี
ยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนา


เราคนไทยจักไม่ลืมเลือนพระคุณของพระองค์เราจะรักษาแผ่นดินไทยไว้ด้วยเลือดเนื้อเชื้อไขของเราเราจะปกป้องและทำนุบำรุง ยอยกพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาที่รุ่งเรืองที่สุดในประเทศและในโลกนี้

เพื่อดำรงมโนปณิธานของพ่อหลวง
อยู่แบบพอเพียง พอใจในสิ่งที่มี
และจะไม่เบียดเบียนผู้ไร้ทางสู้
จะไม่ใช้ความรู้ไปในทางที่ผิด
จะไม่ทำดีเอาหน้า..จะมุ่งทำความดี
เฉกเช่นการปิดแผ่นทองหลังองค์พระปฏิมา
ฮีโร่ที่แท้จริง..จะสถิตในใจของชาวไทย
ไปตราบสิ้นลมหายใจ...
จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ 
ว่าเรามีพ่อหลวงที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
ทำให้แผ่นดินไทยร่มเย็น..
เราจะไม่ยอมให้ผู้คิดร้ายมาทำลายความสามัคคี

ขอพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า Angkanarak ขอเดชะ

{ 36 ความคิดเห็น... read them below or Comment }

 1. ขอพระองค์กลับสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  ตอบลบ
 2. สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้
  ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 3. พระองค์ทรงเป็นอัครศาสนูปภัมภก
  ยอยกพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 4. สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์

  ตอบลบ
 5. ชาวไทยทุกคนควรได้แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จริงจังในยามนี้

  ตอบลบ
 6. ชาวไทยทุกคนควรได้แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จริงจังในยามนี้

  ตอบลบ
 7. ชาติของเราชาติไทยใครก็รู้
  ชาติเคยสู้ผ่านศึกเหตุชั่วร้าย
  ชาตินักรบต่อสู้จนชีพวาย
  ชาติอยู่ได้แม้ตายก็ยอมพลี
  ชาติไทยเราถึงคราวน่าใจหาย
  ชาติไทยได้สูญสิ้นกษัตริย์ศรี
  ชาติไทยเสียสิ้นแล้วองค์จักรี
  ชาติไทยนี้เกิดทุกข์ทั่วถิ่นไทย
  ชาติเคยอยู่ร่วมกันฉันน้องพี่
  ชาติสุขศรีประชาคงสดใส
  ชาติจะอยู่คู่โลกไปอีกไกล
  ชาติวิไลผองไทยคงเบิกบาน
  ชาติวันนี้ผองเราต้องร่วมช่วย
  ชาติไม่ม้วยร่วมด้วยช่วยกันสาน
  ชาติจะสุขร่มเย็นตลอดกาล
  ชาติคือบ้านวิมานสำราญใจ...

  ตอบลบ
 8. ทรงพระเมตตาธรรม ทรงเป็นพระโพธิสัตว์

  ตอบลบ
 9. เสด็จสู่สวรรคาลัยผองพสกนิกรชาวไทย
  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

  ตอบลบ
 10. สถิตย์อยู่ในใจไทยทั้งหล้า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพเจ้าในนาม
  ครอบครัวสรวารี

  ตอบลบ
 11. สถิตย์อยู่ในใจไทยทั้งหล้า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพเจ้าในนาม
  ครอบครัวสรวารี

  ตอบลบ
 12. สถิตย์อยู่ในใจไทยทั้งหล้า
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอ
  เดชะ ข้าพระพุทธเจ้าในนาม
  ครอบครัวสรวารี

  ตอบลบ
 13. สถิตย์อยู่ในใจไทยทั้งหล้า
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอ
  เดชะ ข้าพระพุทธเจ้าในนาม
  ครอบครัวสรวารี

  ตอบลบ
 14. น้อมเกล้าฯถวายอาลัย
  ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์
  เสด็จฯสู่สวรรคาลัย

  ตอบลบ
 15. น้อมส่งเสด็จสู่สสรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  ตอบลบ
 16. พระองค์ทรงเป็นอัครศาสนูปภัมภก
  ยอยกพระพุทธศาสนา ปวงชนชาวไทยพร้อมใจกันทำนุบำรุงศาสนา ตามพระประสงค์ของพระองค์ท่าน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  ตอบลบ


 17. สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  ตอบลบ
 18. สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ เสด็จสู่สวรรคาลัยผองพสกนิกรชาวไทย
  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

  ตอบลบ
 19. เราจะรักษาแผ่นดินไทยของเราเราจะปกป้องและทำนุบำรุง ยอยกพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาที่รุ่งเรืองที่สุดในประเทศและในโลกนี้

  ตอบลบ
 20. พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  ตอบลบ
 21. พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  ตอบลบ
 22. เสด็จสู่สวรรคาลัยผองพสกนิกรชาวไทย
  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

  ตอบลบ
 23. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก และทรงเป็นพระมหากษัตริย์พุทธมามกะ พสกนิกรชาวไทยร่วมใจสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

  ตอบลบ
 24. สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  ตอบลบ
 25. สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  ตอบลบ
 26. สถิตอยู่ในใจตราบนิจนิรันดร์
  น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  ตอบลบ


 27. เสด็จสู่ฟากฟ้า สุราลัย พระมหากรุณา ธิคุณ จารึกในใจไทยชั่วกาล ข้า...พระพุทธเจ้า

  ตอบลบ
 28. สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
  ข้าพระพุทธเจ้านางสมมาตร มาดี

  ตอบลบ
 29. เสด็จสู่สวรรคาลัยผองพสกนิกรชาวไทย
  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

  ตอบลบ
 30. เสด็จสู่สวรรคาลัยผองพสกนิกรชาวไทย
  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

  ตอบลบ
 31. เสด็จสู่สวรรคาลัยผองพสกนิกรชาวไทย
  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

  ตอบลบ
 32. พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  ตอบลบ

- Copyright © ความจริงวันนี้ - Blogger Templates - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -